plačiau apie mano veiklą

Laima Vince.jpg

Laima Vincė

Poezija ir tapyba man yra neatsiejamos. Vaizdai, kurie aplanko mane eilėraščiuose, toliau gyvena
mano paveiksluose ir atvirkščiai. Vaizduojamasis menas man yra tas dar nepasakytas žodis ir juo
perteikiu tai, ką negaliu įsprausti į žodžius.

"

meninė biografija

Mano

kūryba